Väderskydd

Ett väderskydd är en bra försäkring mot kostsamma                                             
materialskador och väderrelaterade förseningar.
Väderskyddet kan spara upp till 20 % i arbetsdagar
tack vare effektivare arbetsflöde. Behagligare, bättre
och säkrare arbetsmiljö gör det lättare att rekrytera
kompetent arbetskraft. Ur det perspektivet kan ett
väderskydd visa sig bli en lönsam investering. 

På Heab Byggställningar använder vi väderskyddsystemet
HAKITEC 750, 450 och Layher takkasetter. Duken finns i
olika tjocklekar och väljs utifrån behovet av skydd och
hållfasthet, men också kostnad. På industrier kan
brandrisken vara stor och i de sammanhangen
rekommenderar vi en flamskyddsbehandlad duk. 

Vi beräknar generellt alla väderskydd enligt Arbetsmiljöverkets
rekommendationer. Ett väderskydd ska, liksom en byggställning,
kontrolleras innan den tas i bruk. Kontrollen ska dokumenteras
och kunna visas upp vid inspektion. 

För mer information om våra väderskydd vänligen skriv till:

Offertforfraganskane@heab.se