Vi kan fasadställningar

Om det fanns en byggställning som passade överallt vore                                
vårt jobb enkelt - och väldigt tråkigt! Våra utmaningar
handlar inte enbart om att konstruera och montera en
perfekt fasadställning. 

Vi bygger arbetsplatser där landets byggnadsarbetare ska
kunna arbeta tryggt och säkert. Det är ett uppdrag som
kräver kunskap om såväl hantverket som om lag och föreskrifter.
   
Med en ställningsentreprenör som tar ansvar och arbetar i
enlighet med lagar och säkerhetsbestämmelser kan du
slappna av och ägna dig åt annat.

 

För mer information om fasadställningar, vänligen skriv till:

Offertforfraganskane@heab.se